logo

 
Hem Kompetens Om beroende Om mig Om boken Aktuellt Kontakt In english
Seminarier & föreläsningar Alkohol & droghandlingsplan Stöd för individen Stöd för personalgruppen KBT För vården Coaching
Stöd för individen

 

ADDIS - test (kartläggning)

ADDIS är ett strukturerat intervjuformulär för bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enl. ICD-10 och DSM-IV:s diagnoskriterier.

Med dessa kriterier kan man, tillsammans med annan relevant information, se om problemet handlar om ett skadligt bruk/missbruk eller beroende.

 

Motiverande samtal

Genom dialog, baserad på individens egna svar i Addis- test, hjälps individen till ökad insikt och kan därigenom motiveras till beteendeförändringar.

Målet kan vara att förändra riskbruk till bruk, eller att komma till insikt om ett pågående beroende och behovet att ta emot adekvat hjälp.

 

Beroendeterapi

Kognitiv samtalsterapi med fokus på kunskap om beroende:

Bearbetning av konsekvenser

Skam- och skuldproblematik

Redskap och träning att leva fri från beroendet. Att försonas med sej själv och sina anhöriga.

 

glaslien
Copyright 2008 Anna Wingren