logo

 
Hem Kompetens Om beroende Om mig Om boken Aktuellt Kontakt In english


 amblogo

 

 

 

INBJUDER till en seminariedag kring

 

beroende - missbruk graviditet - föräldraskap

 

Ambulatoriegruppen är en stadsdelsövergripande verksamhet som i samverkan med Region Skåne arbetar med gravida kvinnor med missbruksproblematik och deras barn upp till två års ålder.

torsdagen 16 oktober 2008

 

kl. 8.30 - 16.15 i Jubileumssalen, UMAS i Malmö

 

Program:

 

8.30 - 8.45 Inledning av dagen

8.45 - 9.45 Karin Sjöström Mamma mår psykiskt dåligt - hur

mår barnet i magen?

9.45 -10.00 Fika

10.00 -11.00 Rapporter Prostitutionsgruppen, KAST, FAST

11.00 -12.00 Anna Wingren Beroendens inbyggda krafter

 

12.00 -13.00 Lunch (på egen hand)

 

13.00 -14.30 Eva Körner Föräldraskapets (o)möjlighet

14.30 -14.45 Fika

14.45 -16.00 forts Eva Körner

16.00 -16.15 Avslut

 

Pris: 250:- inkl fika

Anmälan till seminariet görs med namn, arbetsplats, tel och e-postadress

till lisbeth.kallstrom@malmo.se senast 26/9.

Inbetalningsavi skickas efter anmälan som är bindande.

Upplysningar Lisbeth Källström tel 34 56 06 eller Christina Elvhage tel 34 54 72

 

 

Karin Sjöström - psykiatriker, bl.a. verksam på Kvinnokliniken

 Mångårig forskning och specialiserad erfarenhet av gravida     kvinnor och fostrets mående. Verksam bl.a. på UMAS i Malmö.

 

Prostitutionsenheten

- aktuell information från enhetens verksamheter

 

Anna Wingren - Beteende- och beroendekonsult i Lund med egen erfarenhet av beroendeproblematik. Föreläser om belöningssystemet, dess kidnappning in i beroende, hur oåterkalleligt det är och vilka

starka krafter som finns inbyggda (även om man får barn).

 

Nyligen utgiven bok tills med Ch. ErlansonAlbertsson, prof i medicinsk och fysiologisk kemi, Lund: Belöning och beroende

 

Eva Körner - leg psykolog och leg psykoterapeut, verksam i Göteborg många år som handledare till bl.a. Birkahemmet (behandlings-

och utredningshem för föräldrar med spädbarn och med inriktning på den tidiga anknytningen) och Semillan (öppenvård för gravida

missbrukare och deras barn)

 

Nyligen utgiven bok: Utredning och behandling av barn och

relationen förälder-barn ur ett anknytningsperspektiv

 

Copyright 2008 Anna Wingren